2565
10 ม.ค. 2565
ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์ สื่อ เทคโนโลยีการศึกษา สำหรับโรงเรียนเมืองพัทยา ๗ (บ้านหนองพังแค)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 10 ม.ค. 2565 15:44:25 โดย: supply05
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 10 ม.ค. 2565 15:44:25 โดย: supply05