2565
02 พ.ค. 2565
ประกาศร่างฯ ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนสำหรับบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โรงพยาบาลเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 02 พ.ค. 2565 14:01:46 โดย: supply11
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 02 พ.ค. 2565 14:02:22 โดย: supply11