2565
02 พ.ค. 2565
ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 02 พ.ค. 2565 17:31:55 โดย: supply05
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 02 พ.ค. 2565 17:31:55 โดย: supply05