2565
09 พ.ค. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนสำหรับบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โรงพยาบาลเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 09 พ.ค. 2565 16:43:28 โดย: supply11
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 09 พ.ค. 2565 16:44:13 โดย: supply11