2565
10 พ.ค. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 10 พ.ค. 2565 16:25:15 โดย: supply11
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 10 พ.ค. 2565 16:25:50 โดย: supply11