2565
12 พ.ค. 2565
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 4/12 อาคารเรียน 3 โรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 12 พ.ค. 2565 13:33:25 โดย: supply06
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 12 พ.ค. 2565 13:43:09 โดย: supply06