2565
01 มิ.ย. 2565
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 01 มิ.ย. 2565 12:02:16 โดย: supply10
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 01 มิ.ย. 2565 12:02:16 โดย: supply10