2565
10 มิ.ย. 2565
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 10 มิ.ย. 2565 11:02:02 โดย: supply10
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 10 มิ.ย. 2565 11:02:02 โดย: supply10