2565
10 มิ.ย. 2565
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 10 มิ.ย. 2565 14:02:31 โดย: supply14
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 10 มิ.ย. 2565 14:02:31 โดย: supply14