2565
17 มิ.ย. 2565
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ซื้อวัสดุการศึกษา)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 17 มิ.ย. 2565 15:25:13 โดย: supply14
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 17 มิ.ย. 2565 15:25:13 โดย: supply14