2565
20 มิ.ย. 2565
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการจัดการจราจร จำนวน ๑๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 20 มิ.ย. 2565 11:39:57 โดย: supply10
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 20 มิ.ย. 2565 11:39:57 โดย: supply10