2565
08 ก.ย. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ Pattaya Contact Center 1337 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 08 ก.ย. 2565 17:47:36 โดย: supply11
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 08 ก.ย. 2565 17:48:08 โดย: supply11