2565
08 ก.ย. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ทางรังสีวิทยา จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 08 ก.ย. 2565 17:50:30 โดย: supply11
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 08 ก.ย. 2565 17:51:27 โดย: supply11