2565
13 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา (ระดับประถมศึกษา) จำนวน ๑,๑๖๙ รายการ สำหรับโรงเรียนเมืองพัทยา ๑-๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาดิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 13 ก.ย. 2565 17:43:01 โดย: supply14
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 13 ก.ย. 2565 17:43:01 โดย: supply14