2565
13 ก.ย. 2565
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา (ระดับก่อนประถมศึกษา , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน ๗๔๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 13 ก.ย. 2565 17:45:28 โดย: supply14
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 13 ก.ย. 2565 17:45:28 โดย: supply14