2565
15 ก.ย. 2565
ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 15 ก.ย. 2565 16:47:28 โดย: supply14
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 15 ก.ย. 2565 16:47:28 โดย: supply14