2565
15 ก.ย. 2565
ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 15 ก.ย. 2565 16:53:05 โดย: supply14
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 15 ก.ย. 2565 16:53:05 โดย: supply14