2565
19 ก.ย. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการงานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 19 ก.ย. 2565 10:06:33 โดย: supply11
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 19 ก.ย. 2565 10:07:42 โดย: supply11