2565
20 ก.ย. 2565
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 20 ก.ย. 2565 09:20:04 โดย: supply09
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 20 ก.ย. 2565 09:20:04 โดย: supply09