2565
20 ก.ย. 2565
ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 20 ก.ย. 2565 14:15:40 โดย: supply09
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 20 ก.ย. 2565 14:15:40 โดย: supply09