2564
11 มิ.ย. 2564
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาออกแบบรายละเอียดสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียพื้นที่พัทยาและนาเกลือ เมืองพัทยา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 11 มิ.ย. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 11 มิ.ย. 2564 โดย: