2564
11 มิ.ย. 2564
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาและประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงชนิดหอน้ำ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๖๘ เมตร จำนวน ๑ คัน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 11 มิ.ย. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 11 มิ.ย. 2564 โดย: