2564
10 มิ.ย. 2564
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ชำรุดตามระยะการใช้งาน ขธ-๓๕๓๘ ชลบุรี หมายเลขครุุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๖-๐๑๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 10 มิ.ย. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 10 มิ.ย. 2564 โดย: