2564
09 มิ.ย. 2564
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา างเหมาเรือโดยสาร ขนาด ๒ ชั้น วันที่ ๑๐,๑๑ และ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ โครงการสนับสนุนการเข้าถึงการรับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ของประชาชนชาวเกาะล้านเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 09 มิ.ย. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 09 มิ.ย. 2564 โดย: