2564
08 มิ.ย. 2564
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างไฟฟ้าสาธารณะถนนพัทยาใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 08 มิ.ย. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 08 มิ.ย. 2564 โดย: