2564
04 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Losartan potassium tablet ๕๐ mg จำนวน ๑,๐๙๗ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 04 มิ.ย. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 04 มิ.ย. 2564 โดย: