2564
04 มิ.ย. 2564
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ๋อมแซมเครื่องพิมพ์สำเนาและเครื่องถ่ายเอกสารของฝ่ายบริหารงานทั่วไปและฝ่ายห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 04 มิ.ย. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 04 มิ.ย. 2564 โดย: