2564
04 มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะขนาดเล็กและรถบรรทุกขยะ ๖ ล้อ จำนวน ๗ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 04 มิ.ย. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 04 มิ.ย. 2564 โดย: