2564
01 มิ.ย. 2564
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 01 มิ.ย. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 01 มิ.ย. 2564 โดย: