2564
28 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cefixime dry syrup ๑๐๐ mg/๕ ml (๓๐ ml/ขวด) จำนวน ๖๐ กลอ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 28 พ.ค. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 28 พ.ค. 2564 โดย: