2564
28 พ.ค. 2564
ร่างประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารกรีฑาในร่มและอาคาร canteen ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 28 พ.ค. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 28 พ.ค. 2564 โดย: