2564
27 พ.ค. 2564
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดในกิจการและอาคารของโรงพยาบาลเมืองพัทยา (ระยะเวลา ๙ เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 27 พ.ค. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 27 พ.ค. 2564 โดย: