2564
17 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับฉีดคซีนโควิด-๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 17 พ.ค. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 17 พ.ค. 2564 โดย: