2564
14 พ.ค. 2564
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจ วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป จำนวนประชากรแฝง การกระจายตัวของประชากรแฝง วัตถุประสงค์ของการย้ายถิ่น เพื่อใช้ในการกำหนดการวางแผนพัฒนาเมืองพัทยาระยะที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 14 พ.ค. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 14 พ.ค. 2564 โดย: