2564
11 พ.ค. 2564
ร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 11 พ.ค. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 11 พ.ค. 2564 โดย: