2564
06 พ.ค. 2564
ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้า ๓ เฟส โรงเรียนเมืองพัทยา ๑ อาคารอนุบาล,อาคาร ๒ ชั้น ๑-๓ และระบบเมนตู้ควบคุมไฟห้องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 06 พ.ค. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 06 พ.ค. 2564 โดย: