2564
03 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่ฝังในตัวผู้ป่วย สำหรับสะโพกชนิดมีเบ้าแบบไม่ใช้สารยึดกระดูกและเบ้าหัวสองชั้น Bipolar จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 03 พ.ค. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 03 พ.ค. 2564 โดย: