2564
20 ก.ค. 2564
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ใหม่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 20 ก.ค. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 20 ก.ค. 2564 โดย: