2564
14 ก.ค. 2564
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องแสงสว่างโซล่าเซลล์ ขนาด ๖๐ วัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 14 ก.ค. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 14 ก.ค. 2564 โดย: