2564
06 ก.ค. 2564
ประกาศร่างฯ ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนในการให้บริการการบริหารจัดการและการดำเนินงานในโรงพยาบาลเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 (ระยะเวลา 36 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 06 ก.ค. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 21 ก.ค. 2564 16:14:57 โดย: supply06