2564
02 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเรือยางตรวจการณ์ เบอร์ ๒๔๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๗-๕๘-๐๐๔๐ และเรือยางตรวจการณ์ เบอร์ ๒๔๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๗-๕๘-๐๐๓๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 02 เม.ย. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 02 เม.ย. 2564 โดย: