2564
05 ก.ค. 2564
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กบ ๕๐๘๓ ชลบุรี เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๗-๐๐๒๐ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 05 ก.ค. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 05 ก.ค. 2564 โดย: