2564
01 เม.ย. 2564
ร่าง ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 119 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 01 เม.ย. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 01 เม.ย. 2564 โดย: