2564
30 มี.ค. 2564
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์ตัวที่ ๑ อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขและอาคารโรงพยาบาลเมืองพัทยาและลิฟต์ตัวที่ ๒ อาคารโรงพยาบาลเมืองพัทยา หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๓๒-๔๗-๐๐๐๑,๖๓๒-๕๒-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 30 มี.ค. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 30 มี.ค. 2564 โดย: