2564
29 มี.ค. 2564
ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 29 มี.ค. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 29 มี.ค. 2564 โดย: