2564
26 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Filgrastim sterile solution ๓๐๐ mcg/ml จำนวน ๖๕ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 26 มี.ค. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 26 มี.ค. 2564 โดย: