2564
25 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Octreotide ๑๐๐ mcg / ๑ ml injection ๑ ml จำนวน ๔๕๐ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 25 มี.ค. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 25 มี.ค. 2564 โดย: