2564
25 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Insulin aspart ๓๐% + Insulin aspart protamine ๗๐% sterile susp ๑๐๐ iu/ml,๓ ml จำนวน ๑๗๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 25 มี.ค. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 25 มี.ค. 2564 โดย: