2564
25 มี.ค. 2564
ประผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดสติ๊กเกอร์พร้อมอุปกรณ์ควบคุม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 25 มี.ค. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 25 มี.ค. 2564 โดย: