2564
01 ก.ค. 2564
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขษ๕๒๑๔ ชลบุรี จำนวน ๕๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 01 ก.ค. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 01 ก.ค. 2564 โดย: